Διατύπωση απόψεων – προτάσεων του Επιμελητηρίου Σερρών προς το Δήμο Σερρών για την οδό Κων. Καραμανλή – Επιστολή με αρ. πρω. 347/08.02.2017 προς το Δήμαρχο, κο Πέτρο Αγγελίδη και τον Αντιδήμαρχο, κο Παναγιώτη Γρηγοριάδη

ΣΕΡΡΕΣ 08/02/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
      ΥΠΟΨΙΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                           
      ΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ    
     
ΚΟΙΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
                                                                      
            ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                
      ΥΠΟΨΙΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
      ΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση απόψεων  – προτάσεων για την οδό Κων. Καραμανλή
Κύριε Δήμαρχε,
Ως Επιμελητήριο και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, αλλά και ως ιδιοκτήτες καταστήματος και οικοπέδου επί της οδού Κ. Καραμανλή, διατυπώνουμε παρακάτω τις απόψεις – προτάσεις μας σχετικά με την χρήση της Κων. Καραμανλή απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 3316/30-01-2017 έγγραφό σας.
Καταρχάς η Κ. Καραμανλή είναι μία οδός με πολλές βασικές δραστηριότητες επ’ αυτής: Δημαρχείο, Αντιπεριφέρεια, Επιμελητήριο, Τράπεζα της Ελλάδος, Ξενοδοχείο, Λέσχη Αξιωματικών και Χωροφυλακής, Δικαστήρια, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες κ.λ.π. Καλύπτει δηλαδή όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της πόλης (διοικητικές, εμπορικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές κ.τ.τ.)  και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή ως προς τη χρήση της, καθώς επιπροσθέτως είναι η κεντρική οδική αρτηρία της πόλεως, πρέπει να γίνει κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης τυχόν κυκλοφοριακών, εμπορικών, κοινωνικών κ.ά. επιπτώσεων, τις οποίες η όποια δρομολογούμενη αλλαγή μπορεί να επιφέρει σε όλες τις ομάδες των πολιτών.
    Αν και δεν είχαμε όλα τα στοιχεία προκειμένου να μελετήσουμε το θέμα, βάσει της συζήτησης που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα που έχουμε από τα μέλη μας, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την Κ. Καραμανλή, η οποία σημειωτέον είναι ένας φαρδύς δρόμος 20 μέτρων περίπου:
Α.  να είναι ήπιας κυκλοφορίας για διευκόλυνση καταστημάτων και κατοίκων
B. να μην είναι μόνο εμπορικός αλλά
Γ. να επιτρέπονται σ’ αυτόν όλες οι χρήσεις
Δ. να επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και η χορήγηση άδειας νόμιμα
Ε. να επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε ευθεία γραμμή, ώστε αυτά να μην παρακωλύουν τη διάβαση πεζών, σύμφωνα και με το παράδειγμα άλλων πόλεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με μοντέλο αυστηρά ομοιόμορφο αρχιτεκτονικό βάσει μελέτης.  Η πρότασή μας αυτή επιφέρει έσοδα τόσο για τους ιδιοκτήτες και τα καταστήματα όσο και για τον Δήμο και είναι συνέχεια της ιστορίας του Δρόμου.
ΣΤ. να μην επεκταθεί περαιτέρω η πεζοδρόμηση της Κ. Καραμανλή,  δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη συμφόρηση κυκλοφοριακή μέσα στην πόλη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματα λόγω και της δυσκολίας μετακίνησης και ομάδων του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι.
Ζ. να δημιουργηθούν το συντομότερο υπόγεια πάρκινγκ στις Πλατείες Ελευθερίας και Εμπορίου καθώς και στο Δημοτικό Γήπεδο, όπως ήδη σάς έχουμε προτείνει εγγράφως.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των ανωτέρω.
                                                                            
                                                                             Με εκτίμηση,           
                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                        Χρήστος Μέγκλας