ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, προτίθεται να συμμετάσχει στην παρακάτω έκθεση:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Μαΐου 2012.

INDAGRAFARM (31/10/2012-4/11/2012)ΒουκουρέστιΡουμανια:  

Κόστος ανά τ.μ90 €(εσωτ.χωρος)
Κόστος ανά τ.μ 20 €(εξωτ.χωρος)

Οι παραπάνω τιμές κατά πάσα πιθανότητα θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία και τα σχετικά site:

http://www.indagra.ro