Διευκρίνηση για τη Διοργάνωση σεμιναρίων Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) από το Επιμελητήριο σε θέματα υγιεινής τροφίμων

Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης στις 22/5/2013, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ότι το τελικό κόστος των σεμιναρίων ΕΦΕΤ, με επιδότηση, για τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι 45€  και για τα μη μέλη 53€, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.  Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα, δηλαδή και το κόστος των σεμιναρίων (εκπαίδευση) και το κόστος του φακέλου ΕΦΕΤ με εκπαιδευτικό υλικό και ό,τι  απαιτείται προκειμένου τα μέλη να έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση και να είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ (ενόψει και ενδεχόμενων ελέγχων).  

    Επίσης, διευκρινίζεται ότι μόνο για τις αιτήσεις που θα παραληφθούν από το Επιμελητήριο Σερρών  μέχρι τις 30/06/2013 ισχύουν οι ανωτέρω τιμές.

    Πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από το Επιμελητήριο Σερρών: τηλ: 2321099727. Η σχετική αίτηση προς το Επιμελητήριο είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών www.eves.gr.( μπάνερ ΕΦΕΤ)
    Ως προς τη διάθεση και υποβολή των αιτήσεων του Επιμελητηρίου ισχύουν οι φορείς (Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία κ.λ.π.) που αναφέρονται στο προηγούμενο Δ.Τ. (22.05.2013).

Πληροφοριακά: Το Επιμελητήριο Σερρών επέτυχε με αίτημά του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ την αναπροσαρμογή προς τα κάτω κατά 10€ του χρηματικού ποσού για τα σεμινάρια, για όλη την Ελλάδα.

Σχετικά Αρχεία: