ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAKE AWAY ΣΕ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Με τη νέα εγκύκλιο 116452/2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνονται διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

  •           Στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.
  •           Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.
  •           Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 KYA, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητες (ΚΑΔ)/ 96.04 (φυσική ευεξία).
  •            Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 KYA, δεν εντάσσονται οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.99.85.01 (λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.).
  •            Στο σημείο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές.
  •           Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νόμιμων αδειοδοτούμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.