ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,κος Μάκης Βορίδης με αφορμή τη δέσμη μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού διευκρινίζει ότι ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ καταστήματα που διαθέτουν:

-άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

-άδεια εμπορίας λιπασμάτων

-άδεια πολλαπλασιαστικού υλικού

-άδεια πώλησης και εμπορίας ζωoτροφών

-άδεια πώλησης και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Ο λόγος εξαιρέσεως των ανωτέρω από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων είναι ότι αυτά καλύπτουν τις καλλιεργητικές και παραγωγικές ανάγκες των παραγωγών της χώρας μας.

Επισημαίνεται αυτονοήτως ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων αυτών οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που έχει εκπονήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και οι οποίες έχουν αναφερθεί λεπτομερώς σε προηγούμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.