Διοικητική Επιτροπή Επιμελητηρίου Σερρών

Πρόεδρος
Αθανάσιος Μαλλιαράς
Α’ Αντιπρόεδρος
Θωμάς Τενεκετζής
Β’ Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Καλαϊτζίδης
Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ταΐρης
Οικονομικός Επόπτης
Ελένη Τσιαπάρα
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων
Ιωάννης Παπουτσής
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Γεώργιος Μήχος

Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Σερρών

ΑΓΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΒΡΑΝΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
ΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΠΙΕΝΚΟΣ – ΜΑΤΑΚΟΥ ΕΥΑ
ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ