Διοργάνωση σεμιναρίων Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) από το Επιμελητήριο σε θέματα υγιεινής τροφίμων

Το Επιμελητήριο Σερρών διαπιστώνοντας την ανάγκη των μελών του για εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής των τροφίμων, και συγκεκριμένα των επιχειρήσεων που παράγουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, ανακοινώνει τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης (σεμιναρίων) Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων), τα οποία σύμφωνα με την Υ.Α 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β//17-08-2007 έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
     Το κόστος των σεμιναρίων δεν θα ξεπερνά τα 65 ευρώ.
     Σεμινάρια, εφόσον σχηματιστούν τμήματα, θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Ν. Σερρών (Νιγρίτας, N. Ζίχνης, Ροδολίβους, Ηράκλειας, Σιδηροκάστρου κ.ά.)
      Εντός των ημερών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για το ακριβές κόστος, το χρόνο και τόπο διεξαγωγής, και περαιτέρω διευκρινήσεις για την υλοποίηση των σεμιναρίων Ε.Φ.Ε.Τ. από το Επιμελητήριο.
      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2013, στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου (Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης των σεμιναρίων, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, το οποίο εφόσον ζητηθεί μπορεί να τους σταλεί και με φαξ ή με e-mail. Πληροφορίες στο  τηλ. 2321099710.