Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου του έργου STRENGTHEN από το Επιμελητήριο Σερρών

Το Επιμελητήριο Σερρών σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” – με ακρωνύμιο “STRENGTHEN”, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 03 Ιουλίου, 2023, στην αίθουσα «Δημήτριος Αναστασιάδης» του Επιμελητηρίου Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2,) στις Σέρρες, στις 11:00.
Κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου θα παρουσιαστούν από τους Εταίρους του έργου όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και τα αποτελέσματα τους, ενώ θα συζητηθούν ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο.
Οι εταίροι του έργου είναι το Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Μπλαγκόεβγκραντ (Chamber of commerce and industry – Blagoevgrad) και το European information and consultancy center- BG regions.
Το έργο «STRENGTHEN», το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, έχει ως γενικότερο στόχο την απόκτηση ικανοτήτων μέσω της παροχής άτυπης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή, Ελλάδας – Βουλγαρίας (σε συνδυασμό με την επιχειρηματική στήριξη και των δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο STRENGTHEN μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που ακολουθεί: www.strengthen-project.eu