Διοργάνωση 2ου εξαγωγικού συνεδρίου “Exports Money Conference 2012”

Θέμα:Διοργάνωση 2ου εξαγωγικού συνεδρίου "Exports Money Conference 2012" στην Αθήνα 07 Iουνίου 2012   

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να διοργανωθεί στην Αθήνα το παραπάνω Συνέδριο με τίτλο: ΅Εξαγωγές: Το μόνιμο Στοίχημα για την Ελληνική Οικονομία"το οποίο το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει θέσει υπό την αιγίδα του, την Πέμπτη 7 Ιουνίου  τ.ε. στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinetal .

Οι διοργανωτές του συνεδρίου προσφέρουν αποκλειστικά για τα μέλη του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, έκτπωση 40% σε κάθε ατομική συμμετοχή τους (150€ – 40% = 90€)

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε Ενημερωτικό φυλλάδιο του εν λόγω Συνεδρίου μαζί με την Αίτηση Εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων ατόμων,  για ενημέρωσή σας και για ενδεχόμενο ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω του web site www.moneyconferences.com

Mε φιλικούς χαιρετισμούς,
Rashad Mabger
Γενικός Γραμματέας