ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Το Επιμελητήριο Σερρών διαπιστώνοντας την ανάγκη των μελών για  Πιστοποίηση Τεχνικών Ασφαλείας B Κατηγορίας διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Σεμινάρια Κατάρτισης Εργοδοτών και Εργαζομένων σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας, διάρκειας 35 εκπαιδευτικών-διδακτικών ωρών.
Τα Σεμινάρια πρόκειται να υλοποιηθούν στο Μελενικίτσι Σερρών, και οι αιτήσεις συμμετοχής θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητάς Σερρών, στη διεύθυνση Υψηλάντου 4 3ος Οροφος Σέρρες 62123. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 90 ευρώ (θα καταβληθούν στο ΚΕΚ) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και υπάγονται στην κατηγορία Β:
Επιχειρήσεις κατηγορίας Β: Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών, θήρα, αλιεία, βιομηχανίες ειδών διατροφής και ποτών, υφαντικές, βιομηχανίες ειδών ένδυσης, υπόδησης και υφασμάτων, καπνοβιομηχανίες, βιομηχανίες ξύλου και επίπλων, χαρτού, δέρματος και γουναρικών, εκτυπώσεις και εκδόσεις, βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό, χημικές βιομηχανίες, προϊόντων από μη ορυκτά υλικά και παραγώγων πετρελαίου, κατασκευή ειδών από τσιμέντο και μέταλλο, κατασκευή μηχανών και συσκευών, μεταφορικών μέσων, ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός, ύδρευση, οικοδομήσεις και δημόσια έργα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαφέρουν αναλόγως με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και τον αριθμό του προσωπικού της.

Πληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης: 2321023640
Διαχειριστής Κα Τσουγκάρη Α.  ( 2μμ-5μμ)

 Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες