ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ την Παρασκευή 27/11/2015, ώρα 10:00 π.μ. στο πλαίσιο του έργου “SKILLS BALANCING”

Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» διοργανώνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 10:00 – 12:00 το μεσημέρι  στην Αίθουσα ‘Γεώργιος Χρηστίδης’ (3ος όροφος)
Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) με Θέματα:
•    Δεξιότητες – Κλειδιά για τη Δια Βίου Μάθηση
•    Εκπαίδευση πάνω στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Ανταλλαγής Γνώσεων μέσω Διαδικτύου “SchooX”
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

10:00     Είσοδος- Εγγραφές

10:15    “Μαθητών Επιχειρείν: Παρουσίαση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Σταδιοδρομίας”
Κα Φωτεινή Δομουχτσή, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
10:30    “Οι 8 Δεξιότητες – Κλειδιά για τη Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση”
Κα Βασιλική Δινάκη, Εκπαιδευτικός – Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

10:45    Coffee Break
11:00     Εκπαίδευση πάνω στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Ανταλλαγής γνώσεων μέσω Διαδικτύου (SchooX) στο πλαίσιο του έργου SKILLS BALANCING
Κα Μαριάννα Γεραζούνη – Alpha Συμβουλευτική
11:45    Ερωτήσεις – Συζήτηση

* Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες
www.skillsbalancing.eu
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας