ΔΤ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ EMPLOCOMP

Εκδήλωση με την συμμέτοχη των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο Blagoevgrad, την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETIVENESS”-ACRONYM: EMPLOCOMP-AREA OF INTERVENTION:3.1 της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδος- Βουλγαρίας 2007-2013. Στην εκδήλωση, με θέμα «Η δια βίου εκπαίδευση για τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της την ανταγωνιστικότητας στις παραμεθόριες περιοχές με ομάδες – στόχους τις γυναίκες και τους νέους», το Επιμελητήριο Σερρών εκπροσωπήθηκε από τον Α’ Αντιπρόεδρο κύριο Δημήτρη Γιαννάκη ο οποίος στην ομιλία τόνισε την υποχρέωση υιοθέτησης ορθών στρατηγικών που θα αυξήσουν της θέσεις εργασίας στην διασυνοριακή περιοχή θα περιορίσουν την αστυφιλία και θα δώσουν την δυνατότητα τόσο στις γυναίκες όσο και στους νέους να ενταχτούν στην παραγωγική διαδικασία Ttoy τόπο τους.