Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    
Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε. ΣΕΡ. Α.Ε.), σας προσκαλούν σε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  με θέμα:

«Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER»

(Χρηματοδότηση 50% επιχειρηματικών σχεδίων Μεταποίησης και Παροχής Υπηρεσιών για μέλη του Επιμελητηρίου, ανέργους, αγρότες κ.λ.π.)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων 17 Σεπτεμβρίου 2012

Τετάρτη 11 Ιουλίου και ώρα 20:30
(αίθουσα «Γ. Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών, 3ος όροφος)

Η ημερίδα απευθύνεται στον τοπικό πληθυσμό (μέλη του επιμελητηρίου, ανέργους, αγρότες κλπ) και εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Το Επιμελητήριο Σερρών παρακινεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην εν λόγω ημερίδα καθώς πρόκειται για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 50% από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2012 και μπορεί να πραγματοποιείται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρας 2 στον 2ο όροφο.