ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΕΡΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ SER-EXPO 2016 ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ENTERPRISE GREECE

Μέσω του «Enterprise Greece», δηλαδή  του Οργανισμού που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και με την ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές, δεκάδες Σερραίοι επιχειρηματίες έλαβαν καθ’ όλη τη διάρκεια της Ser-Expo 2016 εξατομικευμένη και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με κάποια κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα που άμεσα, έμμεσα και πολλαπλά τους αφορούσαν, όπως : 

Α: πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

Β:πώς να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες διεθνώς

Γ: πώς να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο

Δ: ποια στρατηγική ενδείκνυται να ακολουθήσουν ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού

Ε: πώς να μεταφέρουν καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά

ΣΤ: πώς να διαχειριστούν την διανοητική τους ιδιοκτησία με ασφάλεια

Ζ : πώς να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους και να τα αξιοποιήσουν κατάλληλα

Η : πώς να διαχειριστούν την καινοτομία 

Θ : πώς επηρεάζονται από ευρωπαϊκές πολιτικές και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε εξειδικευμένα ζητήματα

 

Από το Γραφείο Τύπου