ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 50.000€ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το Επιμελητήριο Σερρών, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκέντρωσης χορηγιών επιχειρήσεων – μελών του που θα διατεθούν για αγορά ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία και θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού.

Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου, αυξάνοντας το ποσό των 10.000€ που διατέθηκε από το Επιμελητήριο. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€). 

Το Επιμελητήριο Σερρών ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

-Την εταιρία «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕ» για τη δωρεά ποσού 10.000€

-Την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Σ. Α.Ε.» για τη δωρεά ποσού 10.000€

-Την εταιρία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ» για τη δωρεά ποσού 5.000€

-Την εταιρία «ΚΥΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για τη δωρεά ποσού 3.000€

-Την εταιρία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ» για τη δωρεά ποσού 2.100€

-Την εταιρία «FLOS ΑΒΕΕΑ» για τη δωρεά ποσού 2.000€

-Την εταιρία «POLIECO HELLAS AEBE» για τη δωρεά ποσού 1.000€

-Την εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ» για τη δωρεά ποσού 1.000€

-Την επιχείρηση «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ» για τη δωρεά ποσού 500€

-Την εταιρία «ΑΦΟΙ Π. ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΥ ΟΕ» για τη δωρεά ποσού 300€

-Την εταιρία «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΥΙΟΣ ΟΕ» για τη δωρεά ποσού 300€

-Την επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ» για τη δωρεά ποσού 30€

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τις επιχειρήσεις  «Γ.ΓΟΥΝΑΣ-Χ.ΜΠΑΜΠΛΑΣ Ο.Ε.» και «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ», καθώς και πολλές άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. 

Τέλος, ευχαριστούμε την επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΡΟΒΑΛΗΣ» για τη δωρεά δύο φορητών ασυρμάτων επικοινωνίας. 

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Μέγκλας, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την αγορά ιατρικών μηχανημάτων, κατόπιν συνεννόησης, που θα καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει από τον κορωνοϊό. Ήδη, κατόπιν οικονομικών προσφορών από επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, έχουν παραγγελθεί τα πρώτα ιατρικά μηχανήματα.