Δ.Τ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 14-16/03/2014

Από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε  η Έκθεση ειδών μελών του Επιμελητηρίου του κλάδου της Αυτοκίνησης στην Πλ. Ελευθερίας, η οποία παραχωρήθηκε από το Δήμο Σερρών στο Επιμελητήριο, κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Σερρών, προκειμένου το Επιμελητήριο να βοηθήσει τα μέλη του που ανήκουν στον κλάδο της αυτοκίνησης, στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλά είδη επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου, και είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι, από την παρούσα οικονομική συγκυρία.

Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία της Επιτροπής – Ομάδας Εργασίας «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» του Επιμελητηρίου Σερρών η οποία αποτελείται από μέλη του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον κ. Αναστάσιο Χανλίογλου, τηλ:6945050023)