Δ.Τ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε το Θεματικό Εργαστήριο, με κεντρικό θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Προοπτικές Απασχόλησης», που διοργάνωσε χθες, Τρίτη, 8 Απριλίου 2014, το Επιμελητήριο Σερρών, ως Εταίρος της Αστικής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας», στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», της Κατηγορίας Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη & Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, της Δράσης 3: Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες.
Σκοπός της διοργάνωσης υπήρξε η ενημέρωση των επιχειρηματιών – μελών του Επιμελητηρίου αναφορικά με τα οφέλη των πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και τις δυνατότητες εφαρμογής τους, στο πλαίσιο του ΤΟΠ- ΕΚΟ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στον Ν. Σερρών». Βασική αναφορά δόθηκε στα τρέχοντα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων του Υπουργείου Απασχόλησης για πρόσληψη προσωπικού.
Την εκδήλωση, συνολικής διάρκειας 8 ωρών, άνοιξε ο Α’ Αντιπρόεδρος  του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Γιαννάκης Δημήτριος, ο οποίος και συντόνιζε τον Β’ (απογευματινό) Κύκλο του Θεματικού Εργαστηρίου. Συντονιστής του Α’ (πρωινού) Κύκλου ήταν ο κος Αραπάκης Γεώργιος, Διευθυντής του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Σερρών, Διαχειριστής Α.Σ. Κοινωνικού Στρυμόνα.

Τις εργασίες του απογευματινού κύκλου παρακολούθησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος χαιρετίζοντας την εκδήλωση αναφέρθηκε στις συνεχείς προσπάθειες και ενέργειες του Επιμελητηρίου για παροχή χρήσιμης ενημέρωσης προς τους επιχειρηματίες – μέλη του, όπως αυτή του συγκεκριμένου θεματικού εργαστηρίου σχετικά με τις καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τα προγράμματα επιδότησης για πρόσληψη ανέργων.   Την εκδήλωση παρακολούθησαν  εκπρόσωποι θεσμικών τοπικών φορέων, όπως  τα προεδρεία των Σωματείων, Συλλόγων και Ομοσπονδιών επαγγελματιών του Νομού, καθώς και ο Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, κος Χρήστος Λαγούδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως εισηγητές εκπρόσωποι φορέων και διακεκριμένων επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εξειδικευμένοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι με ειδίκευση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επιχειρηματικότητα, οι οποίοι ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναλυτικότερα, οι ομιλητές και οι τίτλοι των εισηγήσεών τους παρατίθενται ακολούθως:
Γεώργιος Αραπάκης, Διευθυντής του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Σερρών, Διαχειριστής Α.Σ. Κοινωνικού Στρυμόνα, με τίτλο παρουσίασης : ‘Σχέδιο «Κοινωνικός  Στρυμόνας» : Παρουσίαση Δράσεων & Στόχων’
Dr Γεώργιος Πάσχος, τ. Καθηγητής Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο παρουσίασης «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μια κρυμμένη επιχειρηματική αξία»
Γιάννης Μουρατίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στέλεχος Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  με τίτλο παρουσίασης «Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
Βασιλική Μιχαλοπούλου, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,  με τίτλο παρουσίασης «Προώθηση Απασχολησιμότητας: Διαχείριση Δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας»
Δημήτριος  Γιαννάκης, Αντιπρόεδρος Β’ ΕΒΕ Σερρών,  με τίτλο παρουσίασης Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση στο Ν. Σερρών: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές
Γεώργιος Αραπάκης, Διευθυντής του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Σερρών, Διαχειριστής Α.Σ. Κοινωνικού Στρυμόνα,  με τίτλο παρουσίασης Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων για την πρόσληψη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Dr Γαρύφαλλος  Φραγκίδης, Μέλος ΕΠ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο παρουσίασης «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε μια περίοδο κρίσης» 
Χρυσαφένια Βλικίδου, Υπεύθυνη στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, ΚΡΙΚΡΙ ΑΒΕΕ, με τίτλο παρουσίασης «Εταιρική κοινωνική ευθύνη:  Πρακτικές στην ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ»
Νικόλαος Μαγνησαλής, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ING HELLAS με τίτλο παρουσίασης «Κοινωνική Ευθύνη & Ιδιωτική Ασφάλιση»

Ιδιαιτέρως μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή του κοινού και στους δύο κύκλους του Θεματικού Εργαστηρίου, ενώ καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον με στοιχεία άμεσης διαδραστικότητας.  Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται άνεργοι – καταρτιζόμενοι στα ΚΕΚ – εταίρους της Αστικής Σύμπραξης «Κοινωνικός Στρυμόνας»,  καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων- μελών του Επιμελητηρίου Σερρών. Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκε επίσημη Βεβαίωση Συμμετοχής.
Το έντονο ενδιαφέρον που σημειώθηκε αποτελεί αδιαμφισβήτητα το εφαλτήριο για τη διοργάνωση ενός δεύτερου Θεματικού Εργαστηρίου εντός του επόμενου μήνα,  Μαΐου.

Τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ εδώ