Δ.Τ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Με τον  Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστο Μέγκλα συναντήθηκε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)  κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Η πρώτη άτυπη συνάντηση εργασίας αλληλοενημέρωσης  μεταξύ της Υφυπουργού και του Προέδρου του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε  στο γραφείο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών στον πρώτο όροφο του Επιμελητηριακού μεγάρου με τη συμμετοχή επίσης του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Γιάννη Κίρπιτσα, συνεργατών της Υφυπουργού και στελεχών του Επιμελητηρίου Σερρών. 
     Η ατζέντα της συζήτησης  περιελάμβανε  θέματα που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης και έχουν να κάνουν τόσο με τις γενεσιουργές αιτίες της φθίνουσας πορείας του νομού Σερρών,  αλλά και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται μεσοπρόθεσμα για την αναστροφή αυτής της κατάστασης,  αλλά και όλες τις προτεραιότητες που θέτει το Επιμελητήριο Σερρών και τις προτάσεις του για την ανάπτυξη του Νομού. Συζητήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα για επίλυση προβλημάτων και αναπτυξιακών θεμάτων που επελέγησαν κατά προτεραιότητα.  Ο κ. Μέγκλας τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων που έκλεισαν στο Ν. Σερρών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν το κλείσιμο ούτε μίας ακόμα επιχείρησης ή εργοστασίου, δίνοντας έμφαση στα 1,62 δις ευρώ που λείπουν από το ΑΕΠ του Νομού, ώστε να φτάσει το πανελλαδικό μέσο όρο ‘  επεσήμανε την ανάγκη να γίνουν άμεσα παραγωγικές επενδύσεις στο Νομό που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Ήδη το Επιμελητήριο Σερρών έστειλε στα μέλη του τη  Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ).
           Το συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι σε μια δύσκολη εποχή τόσο για τη χώρα όσο και για την Π.Ε. Σερρών,  καθίστανται απαραίτητες σε τακτά χρονικά διαστήματα τέτοιου είδους συναντήσεις μεταξύ  του Επιμελητηρίου και εκπροσώπων της Κυβέρνησης, προκειμένου να ορίσουν το διεκδικητικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες αυτού στη βάση των σημερινών οικονομικών συνθηκών αλλά και να προωθηθούν οι ανάλογες αναπτυξιακές προτάσεις. Παραμένει κοινός τόπος η αναστροφή της πτωτικής πορείας του τόπου και η ανάγκη για ένα νέο τρόπο προσέγγισης και συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων του νομού.
     Η Υφυπουργός Μακεδονίας  – Θράκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών συμφώνησαν ότι θα υπάρξουν και στο μέλλον κι άλλες άτυπες συναντήσεις εργασίας, ενώ σε επίπεδο στελεχών θα υπάρχει ακόμα πιο συχνή και στενή συνεργασία.