Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές

Οι Πρόεδροι και τα ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Κρήτης (ΣΕΚ), στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του Cluster Εξωστρέφειας που
έχουν ιδρύσει σας προσκαλούν σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για τις
Εξαγωγές, την Παρασκευή 27 Απριλίου, στις 11:30 π.μ. στο ΘΕΑΤΡΟΝ, Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Αίθουσα Ιφιγένεια Β, Πειραιώς 254  Ταύρος).

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κύριος Λουκάς
Παπαδήμος, απευθύνοντας χαιρετισμό.

Ομιλία θα απευθύνει η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Κυρία  Άννα Διαμαντοπούλου.

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την εξασφάλιση
συνεχούς στήριξης της εθνικής εξαγωγικής δραστηριότητας ως βασικού πυλώνα
της αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα.

R.S.V.P. (Ως Τρίτη 24 Απριλίου)
(210.5228925, 210.5221515 – FAX: 210.5242568
e-mail: pse@otenet.gr
Κύριος Χ. Βουρδουμπάς, Κυρία Π. Καλδέλη.
www.pse.gr, www.seve.gr, www.crete-exporters.com