ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Η πολιτική προσέγγιση των δύο κρατών Ελλάδος και Ισραήλ τα τελευταία χρόνια,
καθώς και η αύξηση των συναλλαγών παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά
περισσότερο οι μελλοντικές δυνατότητες προσφέρονται σαν ένας από τους
δρόμους που οδηγούν στην τόσο επιζητούμενη ανάπτυξη στον τόπο μας.

Το Επιμελητήριο μας όπως ίσως ήδη γνωρίζεται προσπαθεί πάντα να δημιουργεί
και να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, με συνέδρια,
επαγγελματικά ταξίδια-επαφές, εκθέσεις εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και άλλες
πολλές πρωτοβουλίες.

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι στην προσπάθεια
του αυτή το Επιμελητήριο, προτίθεται να οργανώσει στο άμεσο μέλλον, μια
αποστολή στο Ισραήλ για την προβολή Ελληνικών προϊόντων στην ισραηλινή
αγορά.

Η πείρα που διαθέτουμε σε παρόμοιες οργανώσεις, μας επιτρέπει να είμαστε
αισιόδοξοι για την επιτυχία παρόμοιων εγχειρημάτων.

Κύριε πρόεδρε

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε , το ταχύτερο δυνατόν, να κοινοποιήσετε στα
μέλη σας την πρόθεση μας αυτή ούτως ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  το οποίο
θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της αποστολής καθώς και τις κατηγορίες
των προϊόντων που θα προβληθούν

Για οποιαδήποτε απορία σας θα είμαστε στη διάθεση σας.
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Βασίλης Παΐσιος

Πρόεδρος Δ.Σ.