ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΟΥ HURMA ΣΤΟ BLAGOEVGRAD

Στα πλαίσια του προγράμματος «Interregional management of human resources» με ακρώνυμο HURMA  της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας, δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί,  να εκθέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, 26-28 Φεβρουαρίου, στο γραφείο που λειτουργεί στο Blagoevgrad υπό την αιγίδα του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών στο τηλ.23210-99710