Εκπαιδευτική επίσκεψη του Επιμελητηρίου Σερρών στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας.

Το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Σερρών, είναι επικεφαλής εταίρος του έργου «Δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με ακρωνύμιο «Learning Community». Το έργο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Οι εταίροι του έργου, εκτός του Επιμελητηρίου Σερρών, είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, η Association of entrepreneurs Gotse Delchev Region, η Alliance of the producers of ecological energy – South και ο Δήμος του Garmen.

   Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Επιμελητήριο Σερρών θα πραγματοποιήσει μια εκπαιδευτική επίσκεψη 20 ατόμων στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας, για τρεις ημέρες – δύο διανυκτερεύσεις (16-17-18 Μαρτίου 2013).
    Τα άτομα τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη είναι αυτοί μεταξύ οποίων παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των Εμπορικών και Μεταποιητικών επιχειρήσεων την περίοδο 15 Οκτωβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2012, στα πλαίσια του έργου «Learning Community»

   Σε περίπτωση που υπάρξει συμμετοχή πέραν των 20 ατόμων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην χρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος.
     Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Π. Κωστοπούλου 2, (2ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου), 62100, Σέρρες, στην κα. Καρολίδου Ιωάννα, τηλ 2321099722

O Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας