Ενημέρωση για τους Νέους Συντελεστές Φ.Π.Α

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής μας για τους Νέους Συντελεστές Φ.Π.Α. σας αποστέλλουμε την ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ 1160-17.07.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο όλες τις λεπτομέρειες