«Ενημέρωση μελών Επιμελητηρίου Σερρών για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα» που υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 13 Περιφέρειες της Χώρας» Υποβολή αιτήσεων έως τις 31/10/2014

 Αγαπητά μέλη,
   Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Κεντρική Ένωση  Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την υλοποίηση  του προγράμματος   «Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας. Προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων  κατάρτισης  στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 80 ώρες (60 ώρες θεωρητική και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα  “Πλάνα καινοτομίας”  τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται).
Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση της καινοτομίας.
Για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στο πρόγραμμα προβλέπεται επιδότηση 5 €/ώρα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέχρι 31/10/2014 στην ηλεκτρονική σελίδα της ΚΕΕΕ:  : www.uhc.gr – kainotomia.uhc.gr
Τέλος,  σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν  τεθεί στην προκήρυξη και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του έργου,  η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει βάσει  προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, σε επίπεδο Περιφέρειας και ότι από κάθε επιχείρηση θα επιλεγούν μέχρι 5 καταρτιζόμενοι.
Υπεύθυνη Πράξης εκ μέρους της Κ.Ε.Ε.Ε.
Νατάσα Ξαρχά, Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής-Softare ΚΕΕΕ
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Σερρών:

2321099744
2321099742
2321099743