Ενημερωτική Εκδήλωση για Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στο Ρολολίβος

Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών από το Δήμο Αμφίπολης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου Σερρών και του Επαγγελματικού και  Εμπορικού Συλλόγου Ροδολίβους και κατακλύζοντας την αίθουσα του κινηματογράφου του Ροδολίβους παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Σερρών «Συνήγορος του Επιχειρηματία».

    Συγκεκριμένα, έγινε αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων», «Digi- Retail», και των Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για επιδότηση των θέσεων εργασίας.

   Η Ημερίδα και η συνάντηση των μελών της Διοίκησης και των στελεχών του Επιμελητηρίου με τους επιχειρηματίες του μακρινού Δήμου Αμφίπολης αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκφράσουν τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους, δεδομένου και του γεγονότος ότι είναι πολύ μακριά από την πόλη των Σερρών, αλλά και να προτείνουν στη Διοίκηση ιδέες για τρόπους αντιμετώπισής τους.

    Την όλη εκδήλωση επιμελήθηκαν  τα μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και  Εμπορικού Συλλόγου Ροδολίβους, κ. Άγγελος Βουρλίδας ενώ στην Ημερίδα συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αμφίπολης, κος Γιώργος Βογιατζής.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ