Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην διασυνοριακή περιοχή» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “EMPLOYOUTH” την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 & Ώρα: 11:00 – Αίθουσα «Γ. Χρηστιδης», 3ος Ορ. Επιμελητηρίου Σερρών

Το Επιμελητήριο Σερρών προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα, ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα σε ενημερωτική εκδήλωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην διασυνοριακή περιοχή. 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 στο Επιμελητήριο Σερρών, αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ», Περιστέρη Κωστοπούλου 2, Σέρρες.

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι: Οι δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, τα εργαλεία υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας ενώ θα παρουσιαστούν και κάποιες από τις επιχειρηματικές ιδέες των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMPLOYOUTH» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009, και το οποίο αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο, Τηλ. 23210 99744, email: eves@eves.gr  

Συνημμένα δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η είσοδος είναι ελεύθερη.