ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση) που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Θ. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013». την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 (αίθ. ¨Γεώργιος Χρηστίδης”,3ος όροφος επιμελητηριακού μεγάρου)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΒΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση)
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρηματίες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: (α) στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, (β) στον κλάδο των δομικών υλικών και (γ) στον αγρο – διατροφικό τομέα, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να ενταχθούν σε δωρεάν δράση εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Έργου “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».
Στο πλαίσιο της Δράσης, 30-60 συνολικά επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σερρών θα λάβουν δωρεάν κατ’ ελάχιστο 6 ώρες ατομικής και 2 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής, σε συνεργασία με πεπειραμένους, στους προαναφερθέντες κλάδους, συμβούλους. Η ατομική συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τις προτιμήσεις του ωφελούμενου επιχειρηματία/στελέχους, στο χώρο της επιχείρησης ή σε χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ η ομαδική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του ΕΒΕΘ.
Η Συμβουλευτική υποστήριξη θα αφορά:
1. Στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
2. Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών πρακτικών της επιχείρησης.
3. Στη διαχείριση και τις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων της επιχείρησης.
4. Στην υιοθέτηση μεθοδολογιών «έξυπνης παραγωγής» από την επιχείρηση.
Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν των προαναφερόμενων υπηρεσιών δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να υποβάλουν στο ΕΒΕΘ συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 24.06.2015. Η αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής και τα σχετικά συνοδευτικά αρχεία, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (www.ebeth.gr), πεδίο Σημαντικά Θέματα. Προκειμένου να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής, πατήστε εδώ.
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη συμμετοχή σας σε αυτή, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι κ. Εμμανουηλίδης Γιώργος τηλ. 2310 370181, e-mail emmanouilidis@ebeth.gr  και Μπούμπουλας Αντώνης (Προϊστάμενος Τμήματος) τηλ. 2310 370180, e-mail antonisb@ebeth.gr