ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, Κο Άγγελο Τόλκα, ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 στην αίθουσα “Γεώργιος Χρηστίδης” (3ος όροφος) επιμελητηριακού μεγάρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία
με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων – μελών τους και της οικονομίας, διευρύνοντας τις δραστηριότητές τους και καλύπτοντας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και εξειδίκευσης, διοργανώνουν
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  με θέμα:
«Πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων και δραστηριοτήτων»
την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00
στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» (3ος όροφος Επιμελητηριακού Μεγάρου)
με Κεντρικό Ομιλητή τον κο Άγγελο Τόλκα,
Διευθυντή
του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης της Κ.Ε.Ε.Ε.
Σας προσκαλούμε όλους να την παρακολουθήσετε
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας

ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                                    
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ

    Παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Κ.Ε.Ε.Ε. για ίδρυση του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου ενώ αξίζει να τα προστατεύσουμε.

    Βασικός στόχος η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.

    Ο σημαντικός ρόλος που έχουν στην εποχή μας η εξειδίκευση και η πιστοποίηση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.