ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Σέρρες 2/07/2012            

                
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε. ΣΕΡ. Α.Ε.) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση – ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER» την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:30 στην αίθουσα «Γ. Χρηστίδης»  του Επιμελητηρίου Σερρών.

Σήμερα, η ανάγκη για ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας και ειδικότερα της περιοχής μας προβάλλει περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Ταυτόχρονα η επαφή σας με τους αγρότες και τους επιχειρηματίες της υπαίθρου σας καθιστά πολλαπλασιαστικό παράγοντα διάχυσης της πληροφορίας που αφορά τις δυνατότητες χρήσης του προγράμματος LEADER  από τους κατοίκους της υπαίθρου.

Για το σκοπό αυτό η συμμετοχή σας στην παραπάνω ημερίδα κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και επωφελής για όλους.
                            

Ο Πρόεδρος
 Χρήστος Μέγκλας