ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΦΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης  της εναρκτήριας συνάντησης μεταξύ των εταίρων του διασυνοριακού έργου “SKILLS BALANCING” και της παρουσίας και φιλοξενίας στην πόλη των Σερρών των στελεχών  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, επικεφαλής του έργου  αυτού, το Επιμελητήριο διοργάνωσε την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00 σε κεντρικό ξενοδοχείο ενημερωτική εκδήλωση των  εκπαιδευτικών φορέων και των επιχειρηματιών.

    Καθώς το έργο ασχολείται με το θέμα της εξισορρόπησης μεταξύ της επαγγελματικής προσφοράς δεξιοτήτων και της ζήτησης και έχει ως στόχο τους μαθητές και αποφοίτους,  τους γονείς και τους ανθρώπους στον εργασιακό χώρο, προκειμένου οι ομάδες αυτές με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αποκομίζουν από τη φοίτησή τους από την όποια βαθμίδα εκπαίδευσης αποφοιτούν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας, προσκλήθηκαν οι Διευθυντές, οι καθηγητές και οι σπουδαστές των φορέων επαγγελματικής κυρίως εκπαίδευσης (ΤΕΙ, Επαγγελματικά Λύκεια, ΙΕΚ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο κ.ά), καθώς και επιχειρηματίες ιδιοκτήτες ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και άλλοι και έγινε μία εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων:  οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων κατέθεσαν την πολύτιμη πείρα τους σε θέματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και  πραγματικών αναγκών βελτίωσης των δεξιοτήτων των σπουδαστών, ενώ οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών αναφέρθηκαν στις ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων των σπουδαστών που αποφοιτούν από τις τεχνικές σχολές και ζητούν εργασία στις επιχειρήσεις.
    Η κα Παναγιώτα Ανδρεοπούλου, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας παρουσίασε το έργο της Γενικής Γραμματείας και τους φορείς που εποπτεύει, καθώς και τους στόχους του έργου “SKILLS BALANCING”. Ο κ. Σταύρος Πιτσικάλης, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας,  αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση που προωθούνται από το Υπουργείο και απάντησε σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.
    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας, παρουσίασε τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες του Ν. Σερρών, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητές του,  τονίζοντας ότι με την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών τις οποίες συνεχώς προτείνει το Επιμελητήριο προς την Πολιτεία, ο Νομός Σερρών πρέπει και  μπορεί να οδηγηθεί στην ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίες.
    Στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των συμμετεχόντων καθηγητών, σπουδαστών, εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και των επιχειρηματιών διαπιστώθηκε η ανάγκη διασύνδεσης και συντονισμού των φορέων αυτών μεταξύ τους,  ώστε τα προγράμματα σπουδών και τα προσόντα που αποκτώνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου και στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εδραιώνονται στην αγορά εργασίας εξασφαλίζοντας σταθερή εργασία και ο τόπος θα μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά και κοινωνικά, στοιχεία που αποτελούν και στόχους του έργου “SKILLS BALANCING”. Οι θέσεις και οι προτάσεις όλων θα καταγραφούν πιο εμπεριστατωμένα σε σχετική έρευνα που θα διενεργηθεί από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο των δράσεων του έργου, ώστε αυτό να αποβεί  χρήσιμο και να επιφέρει συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστώντας το Επιμελητήριο για την πρόσκληση στη συνάντηση  δήλωσαν ότι θα συμβάλουν στην έρευνα αυτή.  
    Το Επιμελητήριο ευχαρίστησε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, τους Διευθυντές,  τους καθηγητές  και τους σπουδαστές και μαθητές των εκπαιδευτικών φορέων  και τους επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν, καθώς και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την τεκμηριωμένη ενημέρωση επί του έργου της Γενικής Γραμματείας και των πολλών θεμάτων που αυτή επιλαμβάνεται.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι εταίροι του Επιμελητηρίου Σερρών στο συγκεκριμένο έργο που υλοποιεί είναι οι εξής σημαντικοί φορείς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία:
το Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, επικεφαλής εταίρος,
ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ,
το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ,
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,
το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΡΑΝΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ