ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Β’ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ)

Σας ενημερώνουμε για την  Απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες
Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» για το Β' ΚΥΚΛΟ.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07.10.2013

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 2 ΕΤΩΝ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 21.10.2013 ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 03.12.13 – 07.12.13

Ιωάννης Μπαθιανακησ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων υ.παι.θ.
Μονάδα Β3
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι
τηλ. 210 344 2138/3795
Fax. 210 344 2153