Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2010 που αφορά στις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και στις διμερείς οικονομικές & εμπορικές σχέσεις

Από  το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια έχει αποσταλεί,  το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2010 που αφορά στις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και στις διμερείς οικονομικές & εμπορικές σχέσεις.

Στο ανωτέρω Ενημερωτικό Δελτίο υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την οικονομική πολιτική και εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών Βουλγαρίας, τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις, καθώς και για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως ενέργεια, κατασκευές, μεταφορές, τράπεζες, βιομηχανία-βιοτεχνία, κ.α.

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι αναρτημένο και στο portal του Επιμελητηρίου Σερρών και προσβάσιμο απο ΕΔΩ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ