ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ τίτλο για το άρθρο……

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κο Γιάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών, κο Γιώργο Ζανιά και τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, κο Εμμανουήλ Πατεράκη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, ζήτησε την ένταξη τής δραστηριότητας των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων από τον κλάδο εκπαίδευσης που είναι υποχρεωτικά μέλη των  Επιμελητηρίων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το αίτημα ένταξης αναφέρεται τόσο στα προγράμματα που απευθύνονται σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις, όσο και σε αυτά που αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, διότι μέχρι τώρα οι δραστηριότητες αυτές στα διάφορα προγράμματα που προκηρύχτηκαν ήταν μη επιλέξιμες.
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πρόκειται για κλάδους στους οποίους ανήκουν πολλά μέλη του Επιμελητηρίου μας που απασχολούν πολλούς καθηγητές και λοιπό προσωπικό και θεωρούμε άδικο τον αποκλεισμό τους. Πρόκειται για νόμιμες επιχειρήσεις εποπτευόμενες από το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και άλλα αρμόδια Υπουργεία ανάλογα με τη δραστηριότητα,  οι οποίες αποδίδουν στο κράτος το φόρο που τους αναλογεί.»
Η παρέμβαση αυτή του Επιμελητηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς μεταφοράς αιτημάτων μελών του προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αλλαγή και βελτίωση των όρων των προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, με στόχο οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών.