ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΡΡΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2014»

 Χθες Τετάρτη, 15-01-2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο μεταξύ της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και  σερραϊκών επιχειρήσεων με θέμα  την Ενημέρωση για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε το Επιμελητήριο το 2013 και προγραμματισμός για συμμετοχή σε Εκθέσεις το 2014.
    Πολλοί επιχειρηματίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου και σε πολύ ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, κατά την οποία υπήρξε εκτενής διάλογος και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τη Διοίκηση σχετικά με την εκθεσιακή πολιτική του Επιμελητηρίου και τις Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2014. Δόθηκε βαρύτητα στην επιλογή των Εκθέσεων στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχει το Επιμελητήριο προκειμένου να προβληθούν με τον καλύτερο τρόπο οι σερραϊκές επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους και το γενικότερο οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό προφίλ του Νομού Σερρών.  
    Από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του Επιμελητηρίου και για την προσπάθεια καθιέρωσης ετήσιας εμπορικής Έκθεσης στο Νομό Σερρών και κλαδικών εκθέσεων και για το γεγονός ότι για την παραχώρηση χώρου για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος έχει απευθυνθεί τόσο στον Αντιπεριφερειάρχη όσο και στο Δήμαρχο Σερρών και έχει ενημερώσει και τους Βουλευτές. Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας πρότεινε στα μέλη – εκτός των άλλων – να θέσουν ως στόχο και την πολύ μεγάλη αγορά των Βαλκανίων.
    Συμπέρασμα της συνάντησης ήταν η κοινή διαπίστωση ότι η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ των σερραϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ένας από τους κυρίαρχους στόχους για το 2014. Το Επιμελητήριο θα συμβάλλει ενημερώνοντας τα μέλη του, βοηθώντας τους να συμμετέχουν σε Εκθέσεις και οργανώνοντας τη συμμετοχή τους σε Εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις.