Εξατομικευμένες ενημερωτικές συναντήσεις των στελεχών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ με τις επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές του Νομού Σερρών.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθηκαν τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Σερρών, οι εξατομικευμένες ενημερωτικές συναντήσεις των στελεχών της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ)- ΕΦΕΠΑΕ) με τις επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές του Νομού Σερρών. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» και είχαν στόχο την παροχή διευκρινήσεων, χρήσιμων συμβουλών και οδηγιών στους επενδυτές και τις επιχειρήσεις του Νομού από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ι. Τσιτσόπουλο, Ν. Στράβα και Μ. Μπούκη για την όσο τη δυνατή ορθή υποβολή της πρότασης και την πληρότητα του φακέλου υποβολής.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 συναντήσεις εκ των οποίων 2 συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με γραφεία συμβούλων που εκπροσωπούσαν σημαντικό αριθμό πελατών τους, στις οποίες τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  έδωσαν απαντήσεις στα πολλά και σημαντικά ερωτήματα που τους τέθηκαν.
Οι συναντήσεις διήρκησαν από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 το απόγευμα με προγραμματισμένα ραντεβού που οργανώθηκαν από την υπεύθυνη του Γραφείου Πληροφόρησης Επενδυτών του Επιμελητηρίου Σερρών, κα Θωμαή Μπόζιου η οποία ήταν επίσης παρούσα στις συναντήσεις.
Παράλληλα στο πλαίσιο των συναντήσεων παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου  από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Χρήστο Μέγκλα και τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του προγράμματος για την ενίσχυση των ΜΜΕ του Νομού Σερρών, καθώς και στην σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης από το Επιμελητήριο Σερρών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης ο κ. Ι. Τσιτσόπουλος αφού παρέθεσε στοιχεία από το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών παρουσίασε βασικά σημεία του προγράμματος τονίζοντας το γεγονός ότι η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα, συνεχίζεται μέχρι και τις 10/05/2013 και ώρα 17:00 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.ependyseis.gr.
Υπενθυμίζεται ότι το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για το πρόγραμμα οι υποψήφιοι επενδυτές του Νομού Σερρών μπορούν να τα αποκτήσουν από :

α) τους διαδικτυακούς τόπους:
•    του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr)
•    του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
•    της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
•    του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
•    της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
•    της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr)
 
β) Το Επιμελητήριο Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62132 τηλ. 23210-99732, Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών: κ. Θωμαή Μπόζιου, www.eves.gr).