Εξελίσσομαι – Πρωτοτυπώ – Mετοικώ: Τρεις δράσεις για την ενίσχυση των ΜΜΕ

Εξελίσσομαι – Πρωτοτυπώ – Mετοικώ: Τρεις δράσεις για την ενίσχυση των ΜΜΕ

Τρία νέα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90 εκατ. ευρώ αποτελούν τη δημόσια δαπάνη.

Το πρώτο πρόγραμμα, «Εξελίσσομαι 2009», αφορά μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα νέες γραμμές παραγωγής, διάθεση και ενίσχυση νέων προϊόντων.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 100 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη). Το κάθε έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 150.000 ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ και ποσοστό χρηματοδότησης 30-60% ανάλογα με την περιοχή.

Το «Εξελίσσομαι» αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων -που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης- με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να:

* Ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά

* Ενσωματώσουν τεχνολογική ή/και μη τεχνολογική καινοτομία

* Αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα

Φορέας Υλοποίησης:Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (τηλ:21069690002106969247)

Το δεύτερο πρόγραμμα, «Πρωτοτυπώ», βοηθά μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις για την προώθηση της καινοτομίας. Προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 24 εκατ. ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις και 16 εκατ. ευρώ για νέες, με τον προϋπολογισμό των έργων να κυμαίνεται μεταξύ 50.000-200.000 ευρώ για υφιστάμενες και 30.000-200.000 ευρώ για νέες.

Χρηματοδοτούνται τομείς όπως εφαρμογές βιομηχανικής τεχνολογίας, προηγμένων υλικών, ενέργεια, περιβάλλον με ποσοστά από 50-60% (νησιά, πυρόπληκτες, σεισμόπληκτες περιοχές).

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια πρωτότυπη ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία.

Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  τηλ: 2106969000,2106969247)

Τέλος, το πρόγραμμα «Mετοικώ», που ενισχύει επιχειρήσεις είτε να μετεγκατασταθούν στην επαρχία από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είτε να ιδρυθούν επιχειρήσεις στην επαρχία.

Προϋπολογισμός της δράσης είναι 12 εκατ. ευρώ για μετεγκατάσταση και 28 εκατ. ευρώ για ίδρυση νέας επιχείρησης, με ποσοστά χρηματοδότησης 50-60%.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

* Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

* Ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια

* Αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια.

Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

(Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ , Μαρίνου Αντύπα 41, Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310 480000)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: