ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ: – Τον Υπουργό Οικονομικών 

        Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

-Την Υφυπουργό Οικονομικών 

        Κα Κατερίνα Παπανάτσιου

 

ΠΡΟΣ: – Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 

Κα Έφη Αχτσιόγλου

-Τον Υφυπουργό Εργασίας,   Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 

Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο                                                                

 

ΚΟΙΝ: –   Υφυπουργό Εσωτερικών 

Κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά 

-Βουλευτές Ν. Σερρών                                                                     

Θέμα: «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Μεταφέροντας την αγωνία και την έντονη ανησυχία των επιχειρήσεων μελών μας, που διάγουν τη δυσχερέστερη οικονομική συγκυρία όλων των εποχών, ζητάμε να εξετάσετε τη δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων, είτε για τους φορολογούμενους που εντάχθηκαν και την έχασαν, για διάφορους λόγους, και κυρίως λόγω των πολύ αυστηρών κριτηρίων της νομοθεσίας, είτε για όσους δεν κατάφεραν να ενταχθούν μέχρι τώρα. 

 

Πιστεύουμε ότι γνωρίζετε τη χαμηλή φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων, δεδομένης της κρίσης που βιώνει η πραγματική οικονομία και όλος ο κόσμος της αγοράς. Με πολλή δυσκολία διατηρούνται σε λειτουργία οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας που αυτές συντηρούν και δημιουργούν. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών θέλουν να είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου και των Ταμείων του, με την προϋπόθεση εσείς να επεξεργαστείτε και να επαναφέρετε μία βιώσιμη ρύθμιση που θα επιτρέπει σε όλους να ενταχθούν, τουλάχιστον ως το τέλος του 2017.

 

Η ρύθμιση αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδυαστεί με αντίστοιχη ρύθμιση για 100 δόσεις για τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία (βλ. σχετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ το 2015), με τη συνεργασία των δύο συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε οι δύο ρυθμίσεις μαζί να αποτελούν μία πραγματική ανάσα για τις επιχειρήσεις – καθώς θα τους επιτρέπεται να εκδίδουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – προκειμένου να μπορούν να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, δηλαδή να λειτουργούν και εν τέλει να αναπτύσσουν την οικονομία της χώρας μας. 

Κυρία και Κύριε Υπουργέ, 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ρυθμίσουν και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλειας, πιστεύουμε ότι θα λειτουργούσε η διεύρυνση της δυνατότητας του συμψηφισμού απαιτήσεων επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.  

Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στα αιτήματα αυτά του επιχειρηματικού κόσμου των Σερρών, που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε, αίτημα δίκαιο και ζωτικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα Ταμεία του Κράτους και των Ασφαλιστικών Οργανισμών, τα οποία μόνο έτσι θα εξασφαλίσουν αύξηση των εσόδων τους. 

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μέγκλας

 

Συνημμένα: Πίνακες με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες του Ν. Σερρών – κατάδειξη δυσχερούς θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις και ο νομός συνολικά.