ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER


Σέρρες, 9/7/2012

Δελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.

Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε. ΣΕΡ. Α.Ε.), στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση – ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER» την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:30 στην αίθουσα «Γ. Χρηστίδης»  του Επιμελητηρίου Σερρών. Η ημερίδα απευθύνεται στον τοπικό πληθυσμό (μέλη του επιμελητηρίου, ανέργους, αγρότες κλπ) και εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Το Επιμελητήριο Σερρών παρακινεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν στην εν λόγω ημερίδα καθώς πρόκειται για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 50% από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2012 και μπορεί να πραγματοποιείται στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρας 2 στον 2ο όροφο.

    Ο Πρόεδρος
 Χρήστος Μέγκλας