Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ – ‘DAILY CHOICE’-»

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως, μετά από επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, παρέχεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η δυνατότηα εφ'άπαξ καταβολής του ποσού των 700€ καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης συναντήσεων στην έδρα του κάθε Επιμελητηρίου, κατόπιν συνεννόησης με την ανάδοχο εταιρεία "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ".

Αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα:

http://www.serreschamber.gr/seres/articles/article.jsp?context=103&articleid=5752

Επισυνάπτεται η αναλυτική επιστολή της Κεντρικής Ένωσης.