Επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτριο Δρούτσα για τα διόδια της Βουλγαρίας.

Την παρακάτω επιστολή έστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Α. Δρογαλάς στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτριο Δρούτσα, για το τέλος που επιβάλλουν οι Βουλγαρικές αρχές σε όλους τους οδηγούς πλην των  Βουλγάρων, που εισέρχονται στη χώρα τους,  για τη χρήση των δρόμων.

Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Συγχαρητήρια για την αναβάθμισή σας στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το εξής φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα .Τα Γραφεία Συνόρων της Βουλγαρίας εισπράττουν από όλους τους οδηγούς πλην των  Βουλγάρων, που εισέρχονται στη χώρα τους, τέλος για τη χρήση των δρόμων, διόδια, το οποίο εξαρτάται από το χρόνο παραμονής στη χώρα και το είδος του οχήματος. Η είσπραξη του τέλους αυτού γίνεται σε φυλάκιο μερικά μέτρα μετά το onestop control – που εφαρμόζουν από κοινού από τις αρχές του έτους οι αστυνομικές αρχές των δύο χωρών -, δηλαδή εισπράττεται όχι στα σύνορα, αλλά εντός βουλγαρικού εδάφους.Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες απ΄την πλευρά της Βουλγαρικής   Κυβέρνησης δε συνιστούν παράγοντα καλών διασυνοριακών σχέσεων για δύο χώρες μάλιστα που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθούν συνεργασίες σε όλους τομείς (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κ.λ.π.).Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης του Ν. Σερρών ως πύλης της Ελλάδας στην Ε.Ε. απ’τον Προμαχώνα και της μεγάλης κίνησης Ι.Χ. και φορτηγών στα όρια του Ν. Σερρών πιστεύουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την άρση του ανωτέρω μέτρου-το οποίο δεν εφαρμόζεται σε καμία χώρα της Ε.Ε."                                                                                       

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ