ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    

Άμεση ήταν η παρέμβαση του  Επιμελητήριου Σερρών για το θέμα της ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Αλυκών, που αφορά επιχειρήσεις-μέλη του. Έτσι, απεστάλη η παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννη Παπαθανασίου.

 

                                                                «Σέρρες 31-07-2009

                                                                     Αριθ. Πρωτ.  4253

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. Ιωάννη Παπαθανασίου

Νίκης 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

 

 

                 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

                 Ανησυχία και προβληματισμό σε συνδυασμό προκάλεσε στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου μας που επεξεργάζονται αλάτι, στο άκουσμα της πρόθεσης του Υπουργείου σας να προβεί στην ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Αλυκών, λόγω του φόβου δημιουργίας μονοπωλιακής αγοράς στην προμήθεια της πρώτης ύλης που να μπορεί να επιφέρει μία τέτοια εξέλιξη.

                 Λόγω του γεγονότος ότι το αλάτι αποτελεί βασικό προϊόν στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, και Δημόσια Εταιρεία που το παράγει έχει την εκμετάλλευση των αποκλειστικών τοποθεσιών της χώρας, θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η περίπτωση ώστε να διασφαλιστεί ο μη μονοπωλιακός χαρακτήρας στον κλάδο, και να μη διασαλευθούν οι συνθήκες αγοράς πρώτης ύλης και ο ανταγωνισμός.

                 Πιστεύουμε,  κύριε Υπουργέ, ότι με τη δέουσα σοβαρότητα που σας διακρίνει θα εισακούσετε τον προβληματισμό και τις θέσεις μας και θα επανεξετάσετε το θέμα.

                                                                     Με εκτίμηση

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                               

                                                                Αριστείδης Δρογαλάς»