ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 

Σέρρες, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ. 1627

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών,

κο Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, 

                                      κο Κώστα Καραμανλή

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή

Βουλευτές Ν. Σερρών

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 4647/2019 περί δημοτικών τελών, δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου 2020 διορθωτικές δηλώσεις στοιχείων εμβαδού των ακινήτων τους, χωρίς πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις κάθε είδους δημοτικών τελών, φόρων και εισφορών, ενώ τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Το Επιμελητήριο Σερρών κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές δηλώσεις τους, καθώς πρόκειται για μία ρύθμιση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί με υπέρμετρες υποχρεώσεις που συσσωρεύονται από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και απειλούν την ίδια την επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά για τα ακόλουθα:

-Παράταση για την 1/1/2021 της έναρξης υπολογισμού των διαφορών στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν από τις δηλώσεις τετραγωνικών των επιχειρήσεων με αντίστοιχη τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

-Μείωση στο ελάχιστο των υπέρογκων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων που προβλέπονται σε περίπτωση μη δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων και να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση από οποιαδήποτε αρχή για τις μη δηλωθείσες έως τώρα εκτάσεις. 

-Ανταποδοτικότητα των τελών, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που παρά την πληρωμή δημοτικών τελών, οι επιχειρήσεις δεν εξυπηρετούνται.

-Ειδική πρόβλεψη για τις οργανωμένες μονάδες και περιοχές, όπως για παράδειγμα για τις ΒΙ.ΠΕ., προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται και να συμβάλλονται με ιδιώτες αντί για τους Δήμους και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν διπλά τέλη τόσο στους φορείς διαχείρισής τους, όπως είναι η ΕΤΒΑ, όσο και στους Δήμους. 

-Μείωση του συντελεστή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις στο ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι για ολόκληρους τους χώρους και τους αγρούς των επιχειρήσεων, παρά μόνο για τους χώρους που παράγουν απορρίμματα και άρα παρέχονται ανταποδοτικές υπηρεσίες από τους Δήμους, δεδομένης της αναμενόμενης μεγάλης αύξησης των τετραγωνικών μέτρων από τις ορθές δηλώσεις αυτών.

-Μη δυνατότητα ανεξέλεγκτης αύξησης των συντελεστών των δημοτικών τελών από τους Δήμους. 

Κύριε Υπουργέ,  

Εάν θέλουμε να έχουμε υγιείς επιχειρήσεις που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα προάγουν την τοπική και εθνική οικονομία, θα πρέπει και το κράτος αντίστοιχα να προωθεί ρυθμίσεις που είναι δίκαιες και όχι να επιβάλει φόρους και επιβαρύνσεις χωρίς αντίκρισμα, ειδικά, μάλιστα, σε εποχές που πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε παύση λειτουργίας τους. 

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών