ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΑΓΩΓΟΥ TAP

Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ.Χρήστος Μέγκλας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και την Κατασκευαστική Εταιρεία Trans Adriatic Pipeline σχετικά με την χάραξη του αγωγού TAP στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του αγωγού TAP.

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή και το έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ