ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Νομός Σερρών, παρά τα συγκριτικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματά του [στρατηγική θέση ως κύρια πύλη της χώρας από και προς την Ε.Ε., πλούσιοι φυσικοί πόροι (γεωθερμία, εύφορος κάμπος, ποικιλία καλλιεργούμενων ειδών), μοναδικά και ξεχωριστά προϊόντα διατροφής, τουριστικές ομορφιές, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.π.ά πλουτοπαραγωγικές πηγές] κατέχει το θλιβερό «προνόμιο» να καταλαμβάνει μόλις την 47η θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ όλων των Νομών της χώρας.
Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στις ενεργειακές συνδέσεις – παροχές, όπου είναι αναγκαία τόσο έργα υποδομής όσο και θεσμικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα:
εργα Υποδομής:
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

  • Επείγουσα και άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης της σύνδεσης των επιχειρήσεων  και των νοικοκυριών των Σερρών στο υφιστάμενο δίκτυο. Υπάρχον δίκτυο στην πόλη των Σερρών: 20 χλμ μέσης πίεσης, 13,6 χλμ χαμηλής πίεσης εκ των οποίων 11,5 χλμ στην πόλη.
  • Επείγουσα και άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου της ΔΕΠΑ για επέκταση του Δικτύου σε όλο το Ν. Σερρών

Ζητάμε, κύριε Υπουργέ, την άμεση σύνδεση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών των Σερρών με το φυσικό αέριο προκειμένου:

  • Να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης των πολιτών
  • Να βελτιωθούν οι όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών
  • Να αμβλυνθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις της περιοχής μας σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, δεδομένου ότι σήμερα το πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με το διασυνοριακό παρεμπόριο, τις μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης, στις ασφαλιστικές εισφορές και άλλα, καθιστούν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδιαίτερα δυσχερή στον ακριτικό Ν. Σερρών.

ΑΠΕ: Μεγάλη ανάγκη επέκτασης υπάρχοντος δικτύου για δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ δεδομένου ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από 400 περίπου επενδυτές, εκ των οποίων οι 300 έχουν υποβάλει ήδη αιτήσεις δημιουργίας πάρκων φωτοβολταϊκών 145MW αξίας 80 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχουν λάβει εδώ και περίπου ένα με δύο χρόνια απόκριση. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι είναι αναγκαία αφενός η ανάπτυξη πολύ περισσότερων νέων σταθμών ΑΠΕ και η σύνδεση τους στην περιοχή των Σερρών και αφετέρου η πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση για το ποιοι μετασχηματιστές είναι «κορεσμένοι», ποιες γραμμές μέσης τάσης έχουν δυνατότητα για σύνδεση νέων έργων, με αναλυτική λίστα και χάρτη γραμμών.
Θεσμικές Παρεμβάσεις:
Γεωθερμία: Άρση κωλυμάτων εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων από ιδιώτες.
Επιβάλλεται η άρση των νομικών και θεσμικών κωλυμάτων για και κεντρικός σχεδιασμός και κατευθύνσεις και εκπαίδευση για την αξιοποίηση της Γεωθερμίας. Μολονότι o Νομός Σερρών είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας στον ελληνικό χώρο, λόγω του υπάρχοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου δεν έχει αναπτυχθεί η χρήση της γεωθερμίας σε αγροτικές και άλλες παραγωγικές επενδύσεις. 
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνετε τη δυσχερή θέση που βρίσκεται ο Νομός μας και τις αναπτυξιακές του δυνατότητες και θα λάβετε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις μας προκειμένου να υιοθετηθούν από την Κυβέρνησή σας, να συμπεριληφθούν στις δράσεις του «Πρασίνου Υπουργείου» σας για το έτος 2020 και να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα.
Με εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών