ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”

Σέρρες, 4/12/2020
Αρ Πρωτ. 2348

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εσωτερικών
(Μακεδονίας – Θράκης),
κο Θεόδωρο Καράογλου
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
κο Απόστολο Τζιτζικώστα
Αντιπεριφερειάρχη Σερρών,
κο Παναγιώτη Σπυρόπουλο
 
ΚΟΙΝ:    Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,
κο Κων/νο Καραμανλή
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
κα Φωτεινή Αραμπατζή
Βουλευτές Ν. Σερρών

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αξιότιμες/οι,
Κατόπιν της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 04.12.2020 για την πορεία της πανδημίας στην Π.Ε. Σερρών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, σας μεταφέρουμε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο Νομός Σερρών βρίσκεται εδώ και ένα μήνα σε καθεστώς lockdown, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις – μέλη μας να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Κατανοούμε την αναγκαιότητα λήψης αυστηρών μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και απευθύνουμε συνεχώς εκκλήσεις προς τους επιχειρηματίες για αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρησή τους, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από την πολιτεία για επαγγελματίες και επιχειρηματίες, καθώς πλέον απειλείται η επιβίωσή τους.
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως προς όλους τους αρμόδιους φορείς οι επιχειρήσεις μας έρχονται αντιμέτωπες μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με ένα δεύτερο lockdown, με επιπτώσεις, η έκταση των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμα.
Είναι αναγκαία, όσο ποτέ, η ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής μας με κάθε δυνατό τρόπο και με τη χρήση τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών πόρων.
Ειδικότερα, μεταξύ των αιτημάτων μας, είναι:

 • Πρόβλεψη έκτακτης μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για τους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα επιβολής του lockdown
 • Μείωση τουλάχιστον 25% ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο παράταση ή αναστολή τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
 • Μείωση ΦΠΑ τουλάχιστον 25% για το 4ο τρίμηνο του 2020
 • Μη επιστροφή 75% του ποσού όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών στις επιχειρήσεις της Π.Ε. Σερρών
 • Υπαγωγή Ν. Σερρών ως προς την ψηφιακή προβολή τηλεοπτικών σταθμών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει και διοικητικά, για να είναι δυνατή η ενημέρωση των Σερραίων επιχειρήσεων και πολιτών για θέματα που τους αφορούν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο. 
 • Παράταση επιδότησης τόκων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
 • Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης στα μερίσματα και το 2021
 • Διατήρηση συντελεστή 5% στη διανομή κερδών και εντός του 2021
 • Μείωση φορολογικών συντελεστών
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάληψη κόστους rapid tests για τους εργαζόμενους από τις ίδιες (επιδότηση στο 50% έως 80% με την προσκόμιση του σχετικού Τ.Π.Υ.)
 • Προστασία ελεγχόμενων επιχειρήσεων με παράταση του διαθέσιμου χρόνου φορολογικών ελέγχων λόγω καθυστερήσεων και δυσκολιών επικοινωνίας
 • Υπολογισμός περιόδου καραντίνας 14 ημερών θετικών εργαζομένων ως περιόδου αναστολής με λήψη αναλογικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού από το κράτος, χωρίς επιβάρυνση των επιχειρήσεων
 • Μείωση κόστους επιχειρήσεων με επιδότηση λογιστών από το κράτος για δηλώσεις COVID-19
 • Λήψη ειδικής μέριμνας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων (εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες και πιστωτικά ιδρύματα, διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, του προγραμματισμού υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, άμεση εκταμίευση των επιχορηγήσεων).
 • Άμεση ενημέρωση των Επιμελητηρίων από τα Υπουργεία και όχι δια του Τύπου για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού όσο και για τη στήριξη των επιχειρήσεων
 • Ένταξη όλων των παραδεκτών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα LEADER σε όλη την επικράτεια – Υπερδέσμευση για 600 περίπου παραδεκτά επενδυτικά σχέδια απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ
 • Συνέχιση καταβολής επιδότησης κόστους μισθοδοσίας για μεταποιητικές επιχειρήσεις παραμεθόριων περιοχών Ν. Σερρών – Δυνατότητα συμψηφισμού συνόλου απαιτήσεων μέχρι 2015 από τον ΟΑΕΔ (και όχι μόνο β’ εξάμηνο 2014 και 2015) – Αύξηση ποσοστού επιδότησης Ν. Σερρών
 • Στήριξη επιχειρήσεων που επενδύουν σε ΑΠΕ με κατάργηση έκτακτης εισφοράς 6% επί του ετήσιου τζίρου του 2020 για έργα προ του 2015
 • Κατάργηση εισφοράς  0,6% του Ν. 128/75 σε επιχειρηματικά δάνεια

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με εξοπλισμό για την επάνδρωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, δεδομένου του συνεχιζόμενου υψηλού αριθμού κρουσμάτων στο Ν. Σερρών και του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου που συνεχίζει να υπάρχει στην περιοχή μας.
Είμαστε σίγουροι ότι κατανοείτε την κρισιμότητα της κατάστασης και θα συμβάλλετε από τη μεριά σας στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων – μελών μας.
 

Με εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών