ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΚΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ε’ ΚΥΚΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΡΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Σέρρες, 13/10/2020

Αρ Πρωτ. 2009

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

κο Άδωνι Γεωργιάδη

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ε’ ΚΥΚΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & Γ’ ΚΥΚΛΟ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΡΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

Οι προκηρύξεις των Καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας και Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων καθώς και στην προσέλκυση και τόνωση των επενδύσεων. Για να μπορέσουν, όμως, οι επενδυτές να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτημάτων υπαγωγής, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, παρακαλούμε θερμά για την παράταση της χρονικής περιόδου των υποβολών στα ενεργά καθεστώτα ως το τέλος του έτους.

Η παράταση αυτή είναι αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:

Μη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων λόγω των πολλών δράσεων ενίσχυσης των πληγεισών επιχειρήσεων από τον Covid-19 που είναι ενεργές κατά το τρέχον διάστημα στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επεξεργασία στοιχείων και η υποβολή των αιτήσεων

Καθυστερήσεις στην έκδοση Πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία της χώρας, δεδομένων των πολλών ενεργών δράσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή αίτησης με πληρότητα δικαιολογητικών

Άρτια προετοιμασία επενδυτικών σχεδίου, δεδομένου του πολλά από αυτά αφορούν μεγάλους προϋπολογισμούς έργων, για την επεξεργασία των οποίων θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και όχι μόνο δύο μήνες, όπως προβλέπεται στη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω καθεστώτων. 

Κύριε Υπουργέ,

Στο πνεύμα της συνεργασίας μας και με στόχο να συνδράμουμε στο έργο σας μεταφέροντας την εμπειρία μας αλλά και τις συνθήκες της αγοράς, θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωση μας να σας μεταφέρουμε τα παραπάνω ιδιαίτερα σημαντικά σημεία.

 Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών