ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,   

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στη διάταξη που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 21/02/2011 με το σχέδιο νόμου "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής", όπου με το άρθρο 47 παράγραφο 6, ρυθμίζει  κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης  καπνοβιομηχανικών προϊόντων, σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα, επί της τιμής λιανικής τους προ φόρων.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των χονδρεμπόρων θα φτάσει στο εξωφρενικό ποσοστό του 1,5%!!!!!!!

Μέσω της επιστολής μας θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • v Όλοι οι χονδρέμποροι πώλησης προϊόντων καπνού είναι άμισθοι φοροεισπράκτορες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι με προσωπικές εγγυήσεις προς την καπνοβιομηχανία (αξίας πολλών εκατομμυρίων euro) έχουν εισπράξει, για λογαριασμό του Υπουργείου, το σύνολο των φόρων 3,7 δις ευρώ για το έτος 2010.
 • v Επίσης παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πελάτες τους (περίπτερα-ψιλικά). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • ü Παραγγελιοληψία
 • ü Καθημερινή διανομή,
 • ü Όρια πίστωσης πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα σημεία πώλησης.
 • v Είναι ο πλέον απαραίτητος κρίκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ισορροπούν ανάμεσα στις απαιτήσεις της καπνοβιομηχανίας και των μικρών σημείων πώλησης.
 • v Είναι περίπου 500 – 600 επιχειρήσεις πανελλαδικά, οι οποίες απασχολούν περίπου 3.000 υπαλλήλους.
 • v Εκθέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους (και του προσωπικού μας), μιας και είναι στοχοποιημένοι από κακοποιά στοιχεία (λόγω των καθημερινών μετρητών που μεταφέρουν).
 • v Συνεισφέρουν τα μέγιστα, ετούτη (και όχι μόνο) τη δύσκολη οικονομική περίοδο, στο κράτος, αφού και εισπράττουν τους φόρους για λογαριασμό του, αλλά και αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους τους.

Εκφράζουμε την  ΑΝΤΙΘΕΣΗ  μας στη συγκεκριμένη διάταξη για τους εξής λόγους:

 • Ø Δεν γνωρίζουμε πώς το Υπουργείο υπολογίζει τα κοστολόγιά των ανωτέρω επιχειρήσεων πώλησης προϊόντων καπνού χονδρικής.
 • Ø Δεν γνωρίζουμε εάν το Υπουργείο γνωρίζει τα πραγματικά ποσοστά βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών.
 • Ø Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο υπολογίστηκαν τα αποφορολογημένα ποσοστά.
 • Ø Η διάταξη αυτή υποχρεώνει τις επιχειρήσεις αυτές να πωλούν τα προϊόντα με περιθώριο χαμηλότερο από το ίδιο το κόστος λειτουργίας τους (άρα τις καθιστά αυτόματα μη βιώσιμες).
 • Ø Η διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο του κράτους για την απελευθέρωση της αγοράς και τους κοινοτικούς κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού (Άρθρο 85 & 5 της Συνθήκης της Ε.Ε.) και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει τη βάση για την έγερση αντίστοιχων αξιώσεων καθορισμού περιθωρίου και από άλλες επαγγελματικές τάξεις στα πλαίσια της αρχής ίσης μεταχείρισης.
 • Ø Η διάταξη αυτή θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με συνέπεια να συμπαρασύρει έναν μεγάλο αριθμό σημείων λιανικής, δημιουργώντας επισφάλειες πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
 • Ø Με ποιόν τρόπο υπολογίστηκαν άραγε το ύψος και το κόστος των επισφαλειών που δημιουργούν τα Σημεία Λιανικής που κλείνουν;
 • Ø Με ποια μελέτη και πώς άραγε καθορίστηκε το ύψος των περιθωρίων;
 • Ø Το πρόβλημα της κερδοφορίας του δικτύου δημιουργήθηκε κατά το 2010 από τις διαδοχικές και υπέρμετρες αυξήσεις των φόρων και δεν μπορεί να λυθεί με τη συγκεκριμένη διάταξη και η ψήφισή της θα περιπλέξει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση.
 • Ø Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο το Υπουργείο προσπαθεί να ικανοποιήσει έναν κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας (λιανεμπόριο), εις βάρος ενός άλλου κρίκου (χονδρεμπόριο).

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

 • Ø Ότι κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών δεν επιδιώκει, συνειδητά, τον αφανισμό μιας σημαντικής επιχειρηματικής ομάδας.
 • Ø Ότι κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών δεν παραβλέπει τη σημαντικότητα του κλάδου του χονδρεμπορίου τσιγάρων στην Ελληνική οικονομία.
 • Ø Ότι κανείς στο υπουργείο Οικονομικών δεν ενδίδει σε μικροπολιτικές πιέσεις διαφόρων επιχειρηματικών συντεχνιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 • ü Την απόσυρση της Διάταξης του άρθρου 47 – Παράγραφος 6.
 • ü Την αναδόμηση των φόρων, ώστε να επανέλθει η κερδοφορία του δικτύου και η ομαλή λειτουργία της αγοράς (τουλάχιστον στα επίπεδα του 2009).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ:

 • Ø Δεν θα είμαστε αντίθετοι με την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών αναλάβει να εγγυηθεί βιώσιμα ποσοστά για τον κλάδο των επιχειρήσεων χονδρικής.

                                                                                                            

      Με τιμή                                                                                              

   Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Δρογαλάς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ