ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Γ.Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράταση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον δεύτερο κύκλο του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

Σέρρες 26/04/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1561

Προς :
Αξιότιμο κ. Λόη Λαμπριανίδη
Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1.    Αξιότιμo κ. Αλέξη Χαρίτση
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180, Αθήνα
2.    Αξιότιμη κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας -Θράκης) 
Αρμόδια για την Ε.Μ.Α Μακεδονίας -Θράκης
Διοικητήριο, Τ.Κ. 54123, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: «Παράταση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στον δεύτερο κύκλο του         καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

μετά την ομολογουμένως επιτυχημένη εκκίνηση εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που αφορά την ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4399/2016 , και δεδομένης της ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου υποβολών στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας την 7η Μαΐου 2018,  θα παρακαλούσαμε μέσω της παρούσης για την θετική σας εισήγηση και ανταπόκριση στην χορήγηση μιας παράτασης και την μεταφορά της ημερομηνίας ολοκλήρωσης.
Παρακάτω σας παραθέτουμε μια σειρά επιχειρημάτων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί και τεθεί υπόψη μας από τα μέλη του Επιμελητηρίου μας . Πιο συγκεκριμένα :
1.    Έχει παρατηρηθεί μια δυσχέρεια εκ μέρους του Πρωτοδικείου στην έκδοση των πιστοποιητικών που ζητούνται ( μη πτώχευσης , μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ) και τα οποία είναι υποχρεωτικά δικαιολογητικά υποβολής. Μάλιστα, ζητείται από τα Πρωτοδικεία η απόφαση ολοκλήρωσης των υποβολών επενδυτικών προτάσεων προκειμένου να τεκμηριωθεί το επείγον της έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών.
2.    Στις περιπτώσεις υποβολών οι οποίες συνοδεύονται είτε από εγκρίσεις δανείων είτε από προθέσεις δανείων που δίνονται από τις Τράπεζες, παρουσιάζεται καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης καθώς ταυτόχρονα ζητούνται αντίστοιχες αποφάσεις και για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού. Δεδομένου μάλιστα ότι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η ιδία συμμετοχή που τεκμηριώνεται με δάνειο ή πρόθεση δανείου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην βαθμολογία, οι περισσότεροι εκ των ενδιαφερομένων στρέφονται στις Τράπεζες για την συμπλήρωση του ελάχιστου ποσοστού του 60% επί του επιχορηγούμενου ποσού που προβλέπει ο οδηγός της δράσης, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις που αναφέρουμε.
Δεδομένου ότι η προσκόμιση εγκεκριμένου δανείου ή έστω πρόθεσης δανείου διευκολύνει και ενισχύει την αρτιότητα της επενδυτικής πρότασης, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το παραπάνω και να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν πλήρεις φακέλους.
3.    Έχουμε διαπιστώσει πολύ έντονο ενδιαφέρον για υποβολές επενδυτικών προτάσεων, το οποίο εκδηλώθηκε λίγο πριν και λίγο μετά το Πάσχα, και μάλιστα αφορά υψηλούς προϋπολογισμούς έργων , τα οποία θα συνδράμουν τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην οικονομία της αγοράς, σε μια Περιφέρεια που έχει υψηλά ποσοστά μείωσης της απασχόλησης αλλά και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης.  Εκτιμούμε δε ότι για να καταστεί εφικτή η άρτια προετοιμασία και η  πληρότητα των επενδυτικών σχεδίων είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει χρόνος και συνεπώς να χορηγηθεί μια ολιγοήμερη παράταση.
4.    Τέλος, σημαντικό στοιχείο που οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας είναι ότι η ημερομηνία της 7ης Μαΐου αφαιρεί επί της ουσίας την δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που απορρίπτονται από τον πρώτο κύκλο υποβολών, για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης του πρώτου κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας από  την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης  , αν και έχει παρέλθει ικανός χρόνος, με αποτέλεσμα να μη είναι γνωστό το αποτέλεσμα αξιολόγησης σε επιχειρήσεις που υπέβαλλαν προτάσεις , και έτσι να μην αρκεί ο υπολειπόμενος χρόνος για επανυποβολή βελτιωμένων και πλήρων προτάσεων . Επισημαίνουμε δε ότι ακόμη και αν δημοσιευόταν σήμερα οι πίνακες κατάταξης , ορίζεται δεκαήμερο για ενστάσεις, ακολουθεί η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και κοινοποιείται το τελικό αποτέλεσμα. Άρα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε είναι ανέφικτο το να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής επενδυτικών σχεδίων εάν παραμείνει ως καταληκτική ημερομηνία η 7η Μαΐου.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ο  Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο της Πολιτείας όσο και των επιχειρήσεων για την ανάκαμψη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.
Λειτουργώντας πάντα στο πνεύμα της συνεργασίας και έχοντας στόχο να συνδράμουμε στο έργο σας μεταφέροντας την εμπειρία μας και τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και επιτελώντας τον θεσμικό μας ρόλο τόσο έναντι των μελών μας όσο και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ,   θεωρήσαμε ότι αποτελεί υποχρέωση μας να σας μεταφέρουμε τα παραπάνω ιδιαίτερα σημαντικά σημεία .
Φρονούμε δε, ότι η χορήγηση μιας επιπλέον παράτασης θα βοηθήσει σημαντικά στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών, δίνοντας την ευκαιρία συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα ,κάτι άλλωστε που αποτελεί κοινό μας στόχο και επιδίωξη.
Εκτιμούμε άλλωστε ότι και η παράταση που δόθηκε για την 7η Μαΐου άπτεται των παραπάνω λόγων, γεγονός που καταδεικνύει την βούληση σας για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων .
Είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας για να συνδράμουμε με τον πλέον θετικό και αποτελεσματικό τρόπο στο δύσκολο αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό έργο σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Χρήστος Μέγκλας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών