ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αρνητική απάντηση σε αίτημα του Επιμελητηρίου Σερρών για παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας για δράση μέλους του Επιμελητηρίου Σερρών».

ΣΕΡΡΕΣ 19.06.2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2438

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
κ. Χρήστο Γρηγοριάδη

ΘΕΜΑ: «Αρνητική απάντηση σε αίτημα του Επιμελητηρίου Σερρών για παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας για δράση μέλους του Επιμελητηρίου Σερρών».

Κύριε Αντιδήμαρχε, 
Με το υπ’ αρ. 17095/25-05-2017 έγγραφό σας, μάς ενημερώνετε ότι δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημά μας για παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας και επικαλείστε την με αρ. 665/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, η οποία στην παρ. 2 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) αναφέρει τα εξής: «…Ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας παραχωρείται μόνο σε συλλόγους – σωματεία και πολιτικές οργανώσεις και δεν θα παραχωρείται σε ιδιώτες για εμπορικό σκοπό πλην κάποιων ειδικών περιπτώσεων που η παραχώρηση θα γίνεται κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
Το Επιμελητήριο Σερρών, ως γνωστόν, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπεί όλο τον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού Σερρών. Σας παρακαλούμε για ό,τι ενέργειες κάνετε για επιχειρήσεις να γίνονται σε προσυνεννόηση με το Επιμελητήριό μας ώστε  να υπάρχει σωστή εφαρμογή του νόμου και όχι παρεμπόριο.
Επίσης, σχετικά με την πρόσφατη αρνητική απάντησή σας που αναφέρεται παραπάνω, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν αυτής προηγήθηκε συζήτηση του αιτήματός μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και αρνητική απόφασή του επί αυτού.

Σημειώνεται ότι με το υπ’ αρ. 6402/03-02-2014 έγγραφό σας, αναφέρετε ότι θέλετε να συμβάλλετε και να στηρίζετε κάθε πρωτοβουλία μας, παραχωρώντας μας συγκεκριμένο τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας περίπου μία φορά το μήνα κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας.

Με τιμή
Ο Αναπλ. Διευθυντής

Ιωάννης Κοτζαμπασίδης