ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ, ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Επισημάνσεις – Προτάσεις για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων σχετικά με τις δύο αποφάσεις για την ρύθμιση των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ Β’ 4640/29-12-2017) και προς το Δημόσιο (ΠΟΛ. 1223/2017)”

Δείτε την Επιστολή

Σχετικά Αρχεία: